Jadorna Studio Sp. z o.o. – Projektowanie i zakładanie ogrodów

Duży ogród przydomowy w Chelmsford

Ogród ten położony jest wśród łąk, częściowo w obszarze chronionego krajobrazu. Dlatego też zastosowano tutaj elementy naturalne, najbardziej jak to możliwe zacierając granicę między posesją a otaczającym ją krajobrazem. Wprowadzono naturalistyczny zagajnik oraz zasiano tradycyjne, kośne łąki. W sadzie zastosowano stare odmiany drzew owocowych, a wszelkie elementy małej architektury wykonano z materiałów naturalnych – przede wszystkim z drewna i piaskowca. Tylko w budowie podjazdu wykorzystano nowoczesne, przepuszczające wodę płyty.