Jadorna Studio Sp. z o.o. – Projektowanie i zakładanie ogrodów

Projekt ogrodu przedszkolnego w Writtle – „Step into Wonderland”

Projekt dotyczył obszaru dzikiej przyrody wokół istniejącego stawu i żądanego “ogrodu zmysłów” we frontowej części boiska szkoły podstawowej w Writtle. Obiekty te miały wspomagać proces nauczania dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Ponadto, przestrzeń przed szkołą powinna była zapewnić miejsce do odpoczynku dla rodziców oczekujących na wychodzących ze szkoły uczniów.

Projekt nawiązuje do abstrakcyjnej atmosfery “Alicji w Krainie Czarów”. Uczniowie przebywają tu pośród dziwacznych przedmiotów i ogromnych roślin. Dzieci mają możliwość obserwacji dzikiej przyrody oraz doświadczania rozmaitych doznań zmysłowych, co pomaga nauczycielom w procesie edukacyjnym i wychowawczym.

W ramach projektu wykonano następujące plansze rysunkowe:

– kontekst – plansza przedstawia ogród szkolny w kontekście otaczającego go krajobrazu

– koncepcja – ogólne zagospodarowanie terenu

– podsumowanie koncepcji – analiza, planowanie i założenia dotyczące projektu

– podsumowanie koncepcji nasadzeń – wyjaśnienie charakteru planowanych nasadzeń

– przekroje – dwa przekroje przez obszar projektu, ukazujące wzajemne proporcje elementów planowanej przestrzeni oraz funkcjonowanie w niej użytkowników

– szczegółowy projekt nasadzeń dla stawu i ogrodu zmysłów – projekty nasadzeń z uwzględnieniem gatunków i odmian roślin oraz ich ilości