Jadorna Studio Sp. z o.o. – Projektowanie i zakładanie ogrodów

Zieleń na Starym Zoo w Poznaniu

Koncepcja rewitalizacji zieleni Starego Zoo w Poznaniu przygotowana na zlecenie i we współpracy z firmą Home of Houses Sp. z o.o.

Na podstawie wykonanej przez studio Jadorna inwentaryzacji istniejącej roślinności, przygotowano projekt rewitalizacji pięknego, ale nieco zaniedbanego Starego Zoo.  Zadbano o uzupełnienie brakujących drzew w alejach, dopasowując gatunki projektowane do istniejących w terenie. Ze względu na trudne warunki świetlne zaprojektowano głównie cieniolubne gatunki okrywowe pod starymi drzewami. Wszystkie rośliny zostały starannie dobrane kolorystycznie.

Zieleń w Ogrodzie zostanie odświeżona i unowocześniona, zarazem zachowując atmosferę zabytkowego założenia. Teren przy wejściu będzie witał zwiedzających dywanami zimozielonych roślin okrywowych i kwitnącymi rabatami zawilców oraz piwonii. Brzegi rabat zostaną schludnie oddzielone od ścieżek przy pomocy niskich obwódek z berberysów. Szlachetne gatunki drzew: buki oraz lipy uzupełnią nasadzenia. Na obszarze z przodu stawu z wyspą dla lemurów powstanie ogród różany stworzony z kobierca długo kwitnącej, niekłoptliwej w pielęgnacji róży okrywowej ‘GOLF’. Za stawem stworzony zostanie ekran ekologiczny, zapewniający schronienie i pożywienie ptakom i drobnym ssakom. Okolice rzeźb wilka i lwa ozdobią kwitnące wiosną wiśnie ozdobne o barwnej korze, klomby piwonii i zawilców, okrywowe barwinki w odmianie o białych kwiatach oraz strzyżone bukszpany i obwódki z berberysu. Atrakcją dla dzieci będzie odnowiony plac zabaw oraz “ogród zmysłów”. Ogród ten będzie uczył i rozwijał wyobraźnię, dostarczając silnych wrażeń wszystkim zmysłom. Wyniesione rabaty i szerokie ścieżki umożliwiają korzystanie z niego także osobom niepełnosprawnym. Nawierzchnia w obu tych obiektach to elastyczna nawierzchnia bezpieczna wylewana, barwami i kształtami odzwierciedlająca układ rabat nad sąsiednimi stawami. Rabaty te, złożone z kosaćców, liliowców oraz miskanta, obramowują zejście do wody po zadbanym trawniku. Pozostała część plaży pozostanie ogrodzona z dostępem jedynie dla ptactwa wodnego. Od północy i południa założenie domkną bukszpanowe labirynty. Ścieżki tutaj wysypane zostaną białymi otoczakami. W północnym labiryncie można będzie odnaleźć dwie ławki oraz fontannę z woda do picia. Plac zabaw wraz z “ogrodem zmysłów” i labiryntem stworzą kompleks przeznaczony dla najmłodszych gości Ogrodu. Trawniki położone między odnowionym alpinarium a starą lwiarnią zostaną odrestaurowane. Dostawione też zostaną ławki . Za każdą z nich znajdzie się pnącze akebia na kutym trejażu. W otoczeniu dawnej słoniarni utworzony zostanie ogród lawendowy, zaprojektowany wokół dosadzonych ozdobnych drzew: tulipanowca, klonu czerwonego oraz derenia pagodowego.