Jadorna Studio Sp. z o.o. – Projektowanie i zakładanie ogrodów

Zieleń przy obiekcie magazynowo – biurowym w Rabowicach

Projekt ten składał się z dwóch części – niskiej zieleni pod oknami biur i nasadzeń drzew i krzewów przy parkingu. Obie te powierzchnie różnią się znacznie wielkością obszaru i charakterem. Pod oknami zastosowano niską zieleń złożoną w dużej mierze z roślin okrywowych o barwnych liściach. Na rozległym obszarze przy parkingu zaplanowano drzewa i krzewy o liściach barwnych lub przebarwiających  się sezonowo. Obie kompozycje łączy kolorystyka zastosowanych roślin – przeważają tu żywe żółcie i gorące czerwienie, ocieplające zimną, surową bryłę budynku.