Jadorna Studio Sp. z o.o. – Projektowanie i zakładanie ogrodów

Zieleń wokół siedziby Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Projekt obejmował podwórze Uniwersytetu oraz zieleńce wzdłuż Alei Niepodległości w Poznaniu. Nowe rośliny musiały komponować się z istniejącą zielenią, która została uporządkowana: rozrośnięte krzewy przycięto, uzupełniono trawniki i usunięto rośliny stare i chore. Nowe nasadzenia są barwne i efektowne, a w przyszłości mają za zadanie zasłaniać mało efektowne ściany i ciągi wentylacyjne.