Jadorna Studio Sp. z o.o. – Projektowanie i zakładanie ogrodów

Parki

Projektujemy także duże obszary zielone – parki, w tym także zabytkowe. Zazwyczaj elementem dokumentacji jest szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna.

Park w okolicach Gostynia

Park został założony w XIX wieku w stylu krajobrazowym. Styl ten charakteryzują między innymi rozległe trawniki, naśladujące naturę nasadzeni drzew i krzewów, malownicze zbiorniki wodne i romantyczne ruiny. Planowany fragment parku musi nawiązywać układem przestrzennym oraz stylem do istniejącej, historycznej częśći założenia. Zaznaczone na planie osie widokowe stanowią przedłużenie dochodzących do granicy obu części alejek. […]