Jadorna Studio Sp. z o.o. – Projektowanie i zakładanie ogrodów

10-2011

Zieleń na terenie zboru w Kórniku

Zieleń według projektu Jadorna Studio Projektowania Zieleni, wykonanie firma OgrodyPro pod nadzorem autorki projektu.

W trakcie prac:

I po ich zakończeniu: