Jadorna Studio Sp. z o.o. – Projektowanie i zakładanie ogrodów

9-2011

Ogród przydomowy w Przeźmierowie

Ogród wykonany według naszego projektu przez zespół Roberta Polańskiego z firmy OgrodyPro. Marta Ratajszczak sprawowała nadzór autorski nad wykonaniem całości.

W trakcie prac: