Jadorna Studio Sp. z o.o. – Projektowanie i zakładanie ogrodów

Projekt

Każdy projekt powstaje w kilku etapach, jednakże ich liczba waha się w zależności od wielkości i stopnia skomplikowania planowanego terenu zieleni. Od tych czynników zależy także ilość czasu potrzebna do przygotowania projektu. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w procesie powstawania mniejszych założeń, pewne etapy mogą nie występować lub dwa rysunki mogą zostać wykonane łącznie.

Będziemy z Państwem w kontakcie na wszystkich etapach powstawania projektu.

Wywiad

Na początku będziemy chcieli się z Państwem spotkać i dobrze Państwa poznać. Będziemy zadawać różne pytania, by dowiedzieć się, jakie są Państwa oczekiwania i potrzeby w stosunku do mającego powstać ogrodu, poznać Państwa zwyczaje i upodobania tak, by móc stworzyć jak najbardziej optymalny projekt. Potrzebny nam będzie podkład geodezyjny terenu. Zazwyczaj spotkamy się z Państwem na miejscu, by obejrzeć działkę, zrobić zdjęcia, szkice i notatki, zmierzyć i zinwentaryzować teren, określić typ gleby, nasłonecznienie, stosunki wodne, obejrzeć otaczający krajobraz.

Projekt koncepcyjny

Po pierwszym spotkaniu przygotowujemy projekt koncepcyjny. Pokazuje on nasze pomysły na zagospodarowanie terenu. Na tym etapie jest czas, by je przedyskutować i wprowadzić nawet znaczące zmiany do projektu.

Master plan

W przypadku dużych projektów opracowywany jest „master plan”. Jest on potem dzielony na szereg mniejszych, opracowywanych szczegółowo, projektów. Pokazuje on przebieg głównych ścieżek i szlaków komunikacyjnych, położenie najważniejszych obiektów itp. Nadal jeszcze wiele elementów można  łatwo zmienić!

Plan szczegółowy

Po zatwierdzeniu przez Państwa projektu koncepcyjnego lub master planu, przygotowujemy plan szczegółowy. Zawiera on ostateczne pozycje drzew, krzewów i rabat, ławek, pergoli, ścieżek itp. Dlatego też przed przystąpieniem do kreślenia planu szczegółowego upewniamy się, że podoba się Państwu to, co do tej pory zaprojektowaliśmy.  Na podstawie projektu szczegółowego możemy omawiać takie detale projektu,  jak na przykład gatunki roślin.

Rysunki techniczne

Plan nasadzeń

Plan ten zawiera oznaczenia wszystkich gatunków i odmian roślin użytych w projekcie wraz z liczbą okazów. o planu dołączona jest lista roślin. Zarówno plan, jak i lista są czytelne i ułatwiają zamawianie roślin, jak również  ich sadzenie we właściwych miejscach.

Pozostałe rysunki techniczne

Dokumentacja projektowa obejmuje szereg rysunków zawierających wymiarowanie poszczególnych elementów projektu. Podawany jest bilans nawierzchni, zestawienie elementów takich jak ławki, altany, i rysunki szczegółowe małej architektury.

Wizualizacje 3D

Pokazują one teren w trzech wymiarach, co pomoże Państwu wyobrazić sobie ogród już po jego powstaniu. Rysunki te powstają przy użyciu programów komputerowych oraz odręcznie.